Pertuntie 55
69100 Kannus

050-522 6608
050-361 9605

Palvelut
Ensiapukoulutus

Onnettomuus tai sairaskohtaus sattuu aina yllättäen. Ajoissa ja oikein aloitettu ensiapu voi pelastaa ihmishengen. Osaatko toimia hätätilanteessa oikein?

Tarjoamme yrityksille ja organisaatioille ensiapukoulutuksia tilauksesta.
Ensiapukurssiemme kouluttajat ovat suorittaneet Ensiavun ja Terveystiedon (ETK) koulutuksen. Koulutukset ovat SPR:n ensiapukoulutusten mukaisia.

Tiesithän, että työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia yrityksen riittävästä ensiapuvalmiudesta. Tavoitteena on, että 5 % työntekijöistä on saanut ensiapukoulutuksen kertauskoulutuksineen.

Työturvallisuuslaki (738/2008, 46§) Työpaikoilla on ylläpidettävä ensiapuvalmiutta, johon kuuluvat asianmukaiset tarvikkeet ja välineet, ensiavun antamiseen perehtyneet henkilöt ja tiedot siitä, mihin toimiin tapaturman tai sairastumisen vuoksi on nopean avun saamiseksi ryhdyttävä. Työnantajalla on mahdollisuus saada myös korvausta kelalta näistä kuluista.

Pyydä tarjous ryhmä / yrityskohtaisista koulutuksista:

Liisa Ylikorpi puh. 045-345 0123
email:
(jos olen kouluttamassa jätä tekstiviestillä soittopyyntö)


Sairaanhoitaja, Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK), Terveystieteen maisteri (TtM), Hyvinvointi- ja hoitoalan kouluttaja, Työhyvinvointivalmentaja


Koulutustarjonta

ENSIAPUKURSSI EA 1® 16 t

Tavoite:
Kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet kurssin sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö:
 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet
  • Tajuttomalle annettava ensiapu
  • Peruselvytys sekä defibrillaattorin käyttö
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Verenkierron häiriötila (sokki)
 • Haavat
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset
 • Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
 • Nivelvammat ja murtumat
 • Myrkytykset
Ensiapukurssin EA 1® -todistus on voimassa kolme vuotta

HÄTÄENSIAPUKURSSI 4 t® / kertauskurssi 4 t®

Tavoite:
Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön mukaisissa aiheissa. Hätäensiapukurssilla voit päivittää vanhenemassa olevan ensiavun peruskurssin EA 1 tai EA 2, mikäli päivitystä ei ole aiemmin suoritettu.

Sisältö:
 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet
  • Tajuttomalle annettava ensiapu
  • Peruselvytys
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Verenkierron häiriötila (sokki)
  • Verenvuodon tyrehdyttäminen
 • Haavat
 • Ryhmäkohtaisia painotuksia
 • Tapaturmien ehkäisy

HÄTÄENSIAPU 6 - 8 t

Tavoite:
Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö:
 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet
  • Tajuttomalle annettava ensiapu
  • Peruselvytys
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Verenkierron häiriötila (sokki)
 • Haavat
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset
 • Palovammat
 • Ryhmäkohtaisia muita aiheita / painotuksia

SÄHKÖMIEHEN ENSIAPU 4 t

Tavoite:
Kurssin suorittanut osaa antaa ensiapua sähköiskuissa ja palovammojen hoidossa.

Sisältö:
 • Hätäensiapukurssi 4 h mukainen sisältö erityisesti sähkötapaturmat huomioiden
 • Ryhmäkohtaiset painotukset

ENSIAPUKURSSI EA 2® (16 t)

Tavoite:
Kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa oleville henkilöille kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä ehkäistä tapaturmia.

Sisältö:
 • Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
 • Hätäensiapu:
  • Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva sekä defibrillaattorin käyttö
  • tajuttomalle annettava ensiapu
  • verenkierron häiriötila (sokki)
  • vierasesine hengitysteissä
 • Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
  • Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi
  • Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
  • Ranka- ja raajavammat
 • Pään- ja kasvojen vammat
 • Vammojen ensiapu
  • Murtumat
  • Nivel- sekä pehmytosavammat
  • Rasitus- ja lihasvammat
 • Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu
 • Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset
 • Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa
 • Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa
Ryhmäkohtaiset erityisaiheet
 • Ensiavun ja terveystiedon kartuttaminen
 • Oman terveyden ja turvallisuuden edistäminen
 • Valinnaisaiheita kohderyhmän tarpeiden mukaan
 • PPE-D -peruskurssi 4 t
 EA 2 -kurssille voi osallistua, kun EA 1 -kurssin todistus on voimassa.
Etusivulle Etusivulle Palaute Yhteystiedot