Pertuntie 55
69100 Kannus

050-522 6608
050-361 9605

Palvelut
HyväHetki

Tervehdys

Olen Marja Taskinen, ohjaustoiminnan Artesaani, logoArt-taideterapiaohjaaja ja perhehoitaja. Kaikenlainen virikkeellinen toiminta on terapeuttista, voimaannuttavaa, virkistävää ja toimintakykyä ylläpitävää. HyväHetki- palvelut sopivat kaikenikäisille.

Osuuskunta Kannustavan siipien suojassa toimiva HyväHetki tarjoaa nimensä mukaisesti hyviä hetkiä; onnistumisen iloa, kuulluksi tulemisen kokemuksia sekä hetkessä elämistä. Toiminta räätälöidään juuri sinulle sopivaksi toiveidesi mukaan. Käytän kaikessa toiminnassani logoterapeuttista näkökulmaa ja ajattelutapaa, joka käsittää ihmisen ainutkertaisuuden ja arvon.

Ohjaustoiminta

Ohjaustoiminnalla tarkoitetaan erilaisten toimintamuotojen suunnittelua, kehittämistä ja ohjaamista ihmisille, jotka osallistuvat siihen vapaaehtoisesti virkistyäkseen, oman oppimisensa, itsetuntemuksensa, tai toimintakykynsä edistämiseksi. Tai se voi olla määrätty hoitomuoto-osa erilaisten tahojen toimeksiannosta.

Ohjaustoiminta on ihmisen hyvinvoinnin edistämistä ja mahdollisuuksien avaamista erilaisten toimintojen ja ilmaisun avulla. Tavoitteena on voimaantuminen, oppiminen ja/tai kuntoutuminen tai ainoastaan arjesta irrottautuminen hetkeksi rentouttavan tekemisen parissa. Ohjaus tapahtuu ohjattavien luona, vuokratiloissa tai toimeksiantajan järjestämissä tiloissa.

Erityisryhmät

Tarjoan kädentaito- ja virikeohjauspalvelua räätälöitynä erityisryhmille: kehitysvammaiset, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, sekä vanhukset. Esimerkiksi toimintakyvyn rajoituttua minimiin, tekemisen halu saattaa olla vielä tallella. Kun on tarve tehdä, on löydyttävä tekemistä, joka onnistuu ja josta saa onnistumisen kokemuksia. Tai asiakkaalla on toimintakykyä, mutta aloitekyky hukassa, silloin asiakasta ”herätellään” mielekkäällä tavalla saamaan uteliaisuus ja halu tekemiseen palaamaan.

Toiminta erityisryhmän luona suunnitellaan aina ensin yhdessä ryhmän oman ohjaajan kanssa. Tekemisen hetki on kestoltaan yleensä on 1-2 h. Pääpaino on itse tekemisessä sekä uskalluksen lisäämisessä, työn lopputulos ei ole tärkein. Käsillä tekeminen on elämyksellistä, että mielihyvää tuottavaa toimintaa, mikä tukee esimerkiksi kuntoutusprosessia. Toiminta tarkoittaa myös esimerkiksi maalaus-ja tarinatuokiota, laulu-musiikkihetkeä tai näiden yhdistelmiä jos käsillä tekeminen on esteellistä. Mielekäs ja tarkoituksenmukainen toiminta kehittää kuntoutujien ja muidenkin ryhmien fyysisiä ja sosiaalisia taitoja. Käytän erityisryhmien kanssa mm. monipuolisia LogoArt-taideterapian mahdollisuuksia.

Muut ryhmät

Työhyvinvointiin kiinnitetään yhteiskunnassamme koko ajan entistä enemmän huomiota, siksi räätälöityjä hetkiä tai rentouttavaa virkistyspäivää tarjotaan myös työyhteisöille, yrityksille tai yhdistyksille tai mille tahansa porukalle. Yhdessä tekeminen on hauskaa ja vahvistaa ”me-henkeä” Kurssit soveltuvat koulutus-, virkistys- ja tyky-toimintaan. Erityistekniikoin toteutettuja hetkiä suunnitellaan ja muokataan yhdessä toivomusten mukaan. Mahdollisuus sisällyttää kurssiin vaikkapa rentoutushetki. Käytettävistä erityistekniikoista mainittakoon esimerkiksi: huovutus, paperin valmistus, kankaankuviointi, posliininmaalaus, mosaiikkityöt, paperimassatyöt, savityöt, erilaiset askartelut jne. sovelluttaen aina ryhmän ja ryhmän toivomusten mukaan.

Taideterapeuttisin keinoin toteutettuja, matkalla minuun- sekä elämänkaari-ryhmät ovat myös mahdollisia.

Omaishoitajien lomituspalvelu muistisairaille ja senioreille

Lyhytaikaiset lomitukset omaishoitajille. Omaishoitaja saa mahdollisuuden omaan aikaan, lepohetkeen tai asiointiin. Lomituksen kesto 1-8 tuntia/ pv. Lomitus tapahtuu asiakkaan luona, mutta myös muu järjestely on sovittavissa. Ennen toimeksiantoa on vähintään yksi tutustumiskerta.

Tutustumisen lisäksi tehdään myös tärkeä lomittajan, hoidettavan ja hoitajan suunnitelma ja muistio. Muistio sisältää toiveet, ohjeet sekä käytännön asiat, jotta lomitus onnistuisi molemminpuolin toivotulla tavalla. Käytän muistisairaiden vuorovaikutuksessa Validoivaa lähestymistapaa.

Arvot

Keskeiset arvot työssäni ovat luotettavuus ja vastuullisuus, ihmisten arvostus ja kunnioitus. Kaikessa toiminnassani lähtökohtanani ovat asiakkaiden tarpeiden ja heidän toiveidensa kuunteleminen ja niiden toteuttaminen.

Koulutukseni
 • Perhehoitaja- valmennus, Kiuru, peruspalveluliikelaitos JYTA, 2016
 • Validoivan hoidon perusteet, Oulun Diakonissaopisto, 2015
 • Muisteluohjaaja, K-P.n kulttuuriopisto, 2013
 • LogoArt-taideterapia-ohjaaja, Oulu KSL, 2010-2012
 • Taideterapian perusteet: Keski-Pohjanmaan kulttuuriopisto, kevät 2008
 • Ryhmänohjaaja, ammatillinen lisäkoulutus: keski-pohjanmaan kulttuuriopisto, kevät 2007
 • Kädentaito- ja ohjaustoiminnan Artesaani, Kalajokilaakson Käsi- ja taideteollisuusopisto, 2003-2006
 • Yrittäjä kurssi, keski-pohjanmaan aikuiskoulutuskeskus, 1995
 • Yritystoiminnan käynnistäminen kurssi, 1991
 • Elintarviketyöntekijä, Kokkolan ammattiopisto 1982-1984
 • Vetelin kotiteollisuusoppilaitos 1982
 • useita hyvinvointiin ja kädentaitoihin liittyviä kursseja läpi vuosien...
Ota yhteyttä niin kerron lisää ja räätälöidään yhdessä teille sopiva toiminta!

Yhteystiedot ja tilaukset
Marja Taskinen
Ohenevantie 280
69100 Kannusp. 0400-702 461

Logoterapia lyhyesti:

Logoterapia on erittäin lyhyesti sanottuna Itävaltalaisen lääkärin Viktor Franklin (1905-1997) kehittämä psykoterapian suuntaus, jossa kiinnitetään erityistä huomiota elämän tarkoitukseen ja arvoihin, ihmisarvoon ja ihmisen ainutkertaisuuteen sekä ihmisen vastuuseen omista valinnoistaan. Logos-sana tarkoittaa merkitystä, mieltä ja järkeä.

Ideana, että ihmisen perimmäinen tarve on kokea elämä mielekkäänä ja merkityksellisenä. Tarkoituksen löytäminen antaa henkistä potentiaalia, jonka turvin voi kestää elämän kriisejä ja vastoinkäymisiä sekä löytää uusia mahdollisuuksia. Jos ihminen ei pysty valitsemaan olosuhteitaan, hän voi silti valita suhtautumisensa niihin, ei tarvitse tyytyä olemaan olosuhteittensa uhri.

LogoArt-taideterapia lyhyesti

LogoArt on logoterapian filosofian ja taideterapian tekniikat tasapuolisesti yhdistävä terapiamuoto. Menetelminä käytetään maalausta, saven muovausta ja piirtämistä, joita ei tarvitse osata millään lailla ennestään – minkäänlaista aiempaa kokemusta ei tarvita. Väreistä, piirtämisestä, maalaamisesta ja pehmeän saven muovailusta voi nauttia ilman suorituspaineita. Perusprosessi on taideterapiaa. Logoterapia tulee mukaan asiakkaan alkaessa esittää kysymyksiä.

Tavoitteena ei ole taulumaisen kaunis lopputulos, vaan itse matka on tärkein.  Tarvitset vain halun heittäytyä ja ripauksen uskallusta. Menetelmän on kehittänyt brasilialainen taideterapian opettaja ja logoterapeutti, LogoArt -kirjan kirjoittaja Marianne da Silva Prado.

Validaatio lyhyesti

Validaatio-toimintamalli on vuorovaikutusmenetelmä, joka tukee muistisairasta ihmistä kuuntelun, empatian, keskustelun ja yhteisöllisyyden keinoin. Validaatio-menetelmän kehittäjä on yhdysvaltalainen sosiaaliterapeutti Naomi Feil.

Lähtökohtana on näkemys, että ihminen on muistisairaanakin arvokas. Hänen näkemyksillään ja kokemuksillaan on merkitys. Muistisairasta ihmistä ei palauteta väkisin nykytodellisuuteen, vaan kuljetetaan rinnalla siinä todellisuudessa, jossa ihminen sillä hetkellä on. Muistisairasta ihmistä autetaan ilmaisemaan tunteitaan ja tarpeitaan. Hänen tunteensa ja tarpeensa otetaan todesta ja niitä tuetaan. Validaatio tulee engl.kielen sanasta valid = arvonsa mukainen, voimassa oleva.

Etusivulle Etusivulle Palaute Yhteystiedot